پاییز کتاب

جمع بندی مهروماه

کتاب های جمع بندی مهروماه

از کتب کامل و جامع در زمینه جمع بندی کنکور می توان به کتاب های جمع بندی مهروماه اشاره کرد که توانسته است در همه رشته ها و منابع مهم کنکوری مطالب جامعی را ارائه دهد . کتاب های انتشارات مهروماه همیشه جایگاه ویژه ای دربین دانش آموزان داشته است و با کتب جمع بندی نیز این جایگاه تثبیت شده است .

کتاب های جمع بندی مهروماه
کتاب های جمع بندی مهروماه
  • جمع بندی انگلیسی مهروماه

اگر دانش آموزی از اول سال تحصیلی؛ درست با زبان پیش رفته باشد و حالا خواهان یک منبع جامع و دقیق باشد فقط با خواندن کتاب جمع بندی انگلیسی مهروماه میتواند با خیال راحت سر جلسه کنکور برود.

  • جمع بندی فیزیک ریاضی مهروماه

کتاب جمع بندی فیزیک ریاضی مهروماه شامل خلاصه دروس به صورت کامل و مفید، نکات مهم و پر کاربرد، تست های کلیدی و تیپ، بررسی دقیق کتاب درسی، می باشد. یک جمع بندب کامل و بی نقص برای فیزیک کنکور است.

  • جمع بندی دین و زندگی مهروماه

کامل ترین و جامع ترین جمع بندی دین و زندگی مهروماه که میتوان نام برد.

  • جمع بندی زیست مهروماه

این کتاب تنها کتاب جمع بندی زیست مهروماه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش می باشد که شامل 3562 نکته مهم و پرکاربرد، 634 سوال تست آزمونی و490 تست جمع بندی می باشد.

  • جمع بندی شیمی مهروماه

کتاب جمع بندی شیمی مهروماه به سه بخش جداگانه تقسیم می شود: یکی جمع بندی فصل به فصل کتاب های درسی شیمی 1،2،و3 و دوم؛ جمع بندی موضوعی 5 مبحث مهم شیمی مثل استوکیومتری و شیمی آلی و سوم؛ بخش “فصل به فصل” کتاب است که شامل درسنامه های مختصر، مفید و کاملا مناسب برای کل دروس شیمی می باشد.